Zmiana dachu – jakie pozwolenia i czy projekt jest potrzebny?

Cześć ! Dziś zajmiemy się zmianą pokrycia dachowego. Wpis dotyczy po części poprzedniego wpisu dotyczącego: Zmiany sposobu użytkowania, a to dlatego iż często zmieniając dach osoby decydują się na zagospodarowanie poddasza. Ale o tym przeczytasz w poprzednim wpisie. Dziś zajmiemy się samą wymianą pokrycia dachowego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne.

Najpierw rozdzielmy prace jakie chcecie wykonać przy zmianie pokrycia dachowego.

Omówmy zakres robót z tym związanych gdyż jest to podstawa do stwierdzenia jakie dokumenty są potrzebne.

Zacznijmy od podstaw. Wymiana samego pokrycia dachowego, bez jakichkolwiek ingerencji w konstrukcję obiektu, bez dodawania okien połaciowych wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie.

Zgłoszenie powinno być wypełnione i złożone 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Jeżeli przez ten okres Urząd nie wniesie sprzeciwu traktowane jest to jako milcząca zgoda i możemy przystąpić do prowadzenia prac.

W zgłoszeniu, którego wzór znajdziecie w urzędzie odpowiadającym za dany region lub na jego stronie internetowej należy wpisać:

– termin rozpoczęcia prac budowlanych,

– określić rodzaj i zakres prac,

– określić sposób prowadzenia prac,

– podać materiały użyte obecnie oraz na jakie zostaną wymienione.

Dodatkowo do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgłoszenie traci ważność po upływie dwóch lat. W tym czasie musimy zatem rozpocząć prace budowlane.

 

Jeśli decydujecie się na ingerencję w konstrukcję budynku, a więc np. podniesienie ścian kolankowych, przebudowę dachu, zmianę jego kształtu lub kąta pochylenia, dodanie okien połaciowych lub lukarny, przedłużenie dachu to w tych wszystkich przypadkach będzie potrzebny projekt budowlany. Projekt budowlany jest również potrzebny w przypadku zmiany sposobu użytkowania, która została już na początku wspomniana. Powyższe opracowanie jest również wymagane jeżeli obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków.

Jeżeli Wasz przypadek wymaga opracowania projektu budowlanego dodatkowo będziecie potrzebować:

– wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,

– oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

UWAGA:

Pamiętajcie aby zawsze na początku dokonać wszelkich zgłoszeń i uzyskać zgody na prace budowlane. Może się okazać iż np. dany plan zagospodarowania dopuszcza stosowanie tylko niektórych dostępnych kolorystyk dachu. Nie warto zatem dokonywać zakupów przed uzyskaniem tych zgód.

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:Designed by zirconicusso / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!