Reklama na budynku należącym do wspólnoty – czy można ją wykonać

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Czy można zawiesić reklamę na budynku lub innych elementach?

– Sytuacje kiedy wymagana jest zgoda na wywieszenie reklamy

– Opłaty i koszty za reklamę

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! Dzisiaj trochę na temat reklamy. Temat często wałkowany. Reklamy widnieją w różnych miejscach. Na elewacji, w windzie, na ogrodzeniu posesji. Ale czy można takową zawsze zawiesić? Temat do przeczytania dla wszystkich osób, które planują wystawienie takowej w nieruchomości gdzie jest wspólnota mieszkaniowa. Zapraszam do lektury:)

CZY MOŻNA ZAWIESIĆ REKLAMĘ NA BUDYNKU LUB INNYCH ELEMENTACH?

Najpierw rozróżnijmy dwie kwestie. Pierwszą jaką omówię są sprawy związane z samym prawem budowlanym. Jeżeli obiekt jest pod ochroną konserwatora na każde umieszczenie reklamy musisz posiadać odpowiednie pozwolenie!

Jeżeli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków wystarczy zgłoszenie do odpowiedniego urzędu administracji. Reklama bowiem wg prawa budowlanego wymaga zgłoszenia. Nie wymaga jednak pozwolenia na budowę.

Inną kwestią jest zgoda samej wspólnoty. Pamiętaj, kupując mieszkanie od dewelopera jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego. W jego obrębie oczywiście możesz powiesić sobie reklamę:) Czyli wewnątrz mieszkania. Jednak to trochę bez sensu prawda?

Każde inne miejsce na budynku takie jak: korytarz, elewacja, ogrodzenie posesji oraz wszystko co znajduje się poza Twoim lokalem mieszkalnym jest częścią wspólną wszystkich członków wspólnoty!

Umieszczanie tam reklam wymaga zgody wspólnoty w postaci uchwały.

Bez takiej zgody nie możesz wieszać reklam na częściach wspólnych budynku!

Podsumowując pytanie reklamę możesz wywiesić na elewacji lub innych częściach wspólnych jedynie po wyrażeniu zgody przez wspólnotę.

Sąd uznał iż wieszanie reklam na elewacji budynku nie jest zgodne z podstawowym przeznaczeniem elewacji. Na elewacji może być wywieszony tylko numer nieruchomości co wynika z przepisów prawa.

Zdaniem Sądu tablica reklamowa, pomimo że nie narusza konstrukcji nośnej ściany, ani nie ingeruje w inny sposób w bryłę budynku, to stanowi o zmianie przeznaczenia nieruchomości wspólnej poprzez samo jej posadowienie w obrębię elewacji. Wyrażona przez właścicieli lokali każdorazowo zgoda na taką czynność daje dopiero zarządowi uprawnienie do zawarcia umowy najmu.

SYTUACJE KIEDY WYMAGANA JEST ZGODA NA WYWIESZANIE REKLAMY

Zgoda na wywieszenie reklamy jest wymagana zawsze wtedy kiedy jest ona wieszana na każdym elemencie który jest częścią wspólną nieruchomości. Jedynie jeżeli jest jeden właściciel to zgoda nie jest wymagana.

OPŁATY I KOSZTY ZA REKLAMĘ

Czy samo uzyskanie zgody to wszystko? Czy musisz ponosić jakieś koszty takowej reklamy? Mogło by się wydawać iż porozumienie się ze wspólnotą na bezpłatne umieszczenie nośnika reklamowego jest możliwe. Być może wspólnota wyraziła by na to zgodę. Jednak Sąd uznał inaczej:

Decyzja Wspólnoty o braku odpłatności w zakresie umieszczenia szyldów reklamowych czy tablic informacyjnych może stanowić o naruszeniu zasad prawidłowej gospodarki wspólnotą mieszkaniową, gdyż stanowi przejaw pozbawienia Wspólnoty należnych jej świadczeń: „W zakresie odpłatności korzystania z nieruchomości sąd wskazał, że dobrowolne zrzeczenie się pożytków z tego tytułu jest sprzeczne z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną Wspólnota nie ma obowiązku pobierania pożytków, lecz lekkomyślna z nich rezygnacja nie jest zgodna z zasadami prawidłowego gospodarowania.”

Jak widzisz sama zgoda wspólnoty to za mało. Należy zawsze umieścić chociaż symboliczną opłatę na rzecz wspólnoty za umieszczanie nośników reklamowych.

WNIOSKI
Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci temat umieszczania reklam na częściach wspólnych w budynku:) Masz pytania? Napisz lub zostaw komentarz. Może masz doświadczenie z jakimiś ciekawymi sytuacjami w tej sprawie? Podziel się z nami:)

Zdjęcia pochodzą ze strony:Zaprojektowane przez Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!