Prospekt informacyjny – czym jest i co się z niego dowiesz

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Prospekt informacyjny – co to jest

– Zawartość prospektu informacyjnego

– Jak otrzymać prospekt informacyjny

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie opowiem Ci o prospekcie informacyjnym. Jest to obowiązkowy dokument jaki powinien sporządzić deweloper dla nowej inwestycji. Nadmienię iż prospekt informacyjny nie obowiązuje gdy budynek został oddany do użytkowania. Nie ma wtedy obowiązku jego sporządzania oraz jest nieobowiązkowy. Obowiązuje on do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

PROSPEKT INFORMACYJNY – CO TO JEST

Prospekt informacyjny jest dokumentem poprzedzających rozpoczęcie podpisywania umów deweloperskich. Co powinna zawierać umowa deweloperska przeczytasz tutaj. Wzór projektu deweloperskiego jest zamieszczony jako załącznik do ustawy deweloperskiej. Nie będę go tutaj przytaczał gdyż jest darmowy do pobrania z internetu.

Prospekt sporządza się na potrzeby przyszłego nabywcy nieruchomości. Zawiera on opis przedsięwzięcia deweloperskiego oraz jego najważniejsze cechy. Ale o tym poniżej:)
Do prospektu informacyjnego jako załącznik dołącza się wzór umowy deweloperskiej.

W prospekcie są informacje na temat budowanej inwestycji wraz z jej finansowaniem, otoczenia inwestycji oraz tym co może być wybudowane w okolicy, informację o deweloperze wraz z jego doświadczeniem.

ZAWARTOŚĆ PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Prospekt informacyjny składa się z dwóch części: ogólnej oraz indywidualnej. Ustawa oczywiście określa co ma się znaleźć w prospekcie informacyjnym. Często jednak diabeł tkwi w szczegółach jak zawsze! Dlatego np. w prospekcie może się znaleźć informacja iż na budynku będzie możliwość zamieszczenia klimatyzatorów. Jednak może nie określać szczegółowo gdzie one mogą się znajdować! Taka informacja będzie już zawarta w projekcie budowlanym. Dlatego należy zwracać uwagę na szczegóły oraz to co Cię interesuje. Pamiętaj iż każdy nabywca ma możliwość zapoznania się z dokumentacją budowlaną inwestycji. Jeżeli jednak prospekt określa iż inwestycja będzie ogrodzona to taka musi być. Jednak może nie być w nim szczegółowo określone jaka będzie wysokość ogrodzenia lub z czego będzie wykonane:) To taka mała dygresja.

 

Budowa prospektu informacyjnego:

 

  1. Część ogólna prospektu sporządzona jest dla całej inwestycji. Ta część jest identyczna dla każdego lokalu mieszkalnego. Ten punkt dzieli się na kolejne:

 

  1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera

Jak sama nazwa wskazuje mamy tutaj nazwę dewelopera oraz informacje kontaktowe. Należy zwrócić na to uwagę gdyż często do każdej inwestycji tworzona jest osobna spółka. Często są to spółki celowe założone do realizacji konkretnej inwestycji. Deweloper często opisuje iż zbudował już wiele inwestycji. Tak też może być. Ale czy na pewno pod tą samą spółką?

 

  1. Doświadczenie dewelopera

W tym punkcie wpisuje się trzy zrealizowane przez dewelopera inwestycje wraz z początkiem oraz zakończeniem inwestycji. Musi być wpisana ostatnio ukończona inwestycja.

Punkt ten zawiera również informację czy przeciwko deweloperowi nie toczy się postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tys. zł.

 

III. Informacje dotyczące nieruchomości oraz przedsięwzięcia deweloperskiego

  1. a) Dane geodezyjne gruntu – w tym punkcie opisuje się: dane adresowe, numer geodezyjny działki, numer księgi wieczystej – o księgach przeczytasz tutaj, informację o hipotekach obciążających nieruchomość (ta informacja musi być zawarta również w księdze wieczystej), zapisach w planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli nieruchomość została takim planem objęta) oraz planowanych inwestycjach w promieniu 1km.
  2. b) Informacje dotyczące budynku – uzyskasz tutaj informacje dotyczące pozwolenia na budowę – numer pozwolenia wraz z datą wydania, planowanego terminu realizacji prac budowlanych wraz z podziałem na poszczególne składowe (cztery etapy realizacji inwestycji), planowanego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, rozmieszczenia budynków na działce, sposobu pomiaru powierzchni – powinna być podana odpowiednia norma z której jasno będzie wynikało jak będzie mierzona powierzchnia, sposobu finansowania inwestycji i środków ochrony pieniędzy wpłaconych deweloperowi (jeśli takie przewidziano) tutaj przeczytasz o sposobie ochrony środków jakie wpłacasz do dewelopera, oraz możliwości zmiany ceny.
  3. c) Warunki odstąpienia od umowy – o tym kiedy możesz odstąpić od umowy z deweloperem pisałem tutaj. Zapraszam więc do zapoznania się z tym wpisem:)
  4. d) Inne informacje – w tym punkcie często zawarte są informację na temat możliwości zapoznania się z dokumentacją projektową w biurze sprzedaży dewelopera oraz o promesie, która umożliwia bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i założenie dla niego nowej księgi wieczystej

 

  1. Część indywidualna – określana jest dla budynku w, którym znajduje się przedmiotowe mieszkanie. Opisuje się tutaj również cechy samego mieszkania, które ma być przedmiotem umowy. Opisane są instalacje, wyposażenie mieszkania, opis części wspólnych.

 

JAK OTRZYMAĆ PROSPEKT INFORMACYJNY
Tutaj należy podkreślić iż deweloper jest zobowiązany za darmo udostępnić Ci wzór prospektu informacyjnego. Prospekt powinien być udostępniony na trwałym nośniku (np. płyta CD lub forma papierowa). Deweloper powinien udostępnić Ci prospekt za każdym razem jeżeli jesteś zainteresowany podpisanie umowy deweloperskiej.

Często z zawartością prospektu informacyjnego można również zapoznać się w biurze dewelopera lub na jego stronie internetowej.

 

WNIOSKI

Wiesz już czym jest prospekt informacyjny:) Prospekt powinien być zgodny z treścią umowy deweloperskiej. Jest on również załącznikiem do umowy. Do prospektu powinien być załączony rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego oraz wzór umowy deweloperskiej.

 

 

Grafika pochodzi ze strony:Designed by Pressfoto / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!