Procedura uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Podobny temat pojawił się już na moim blogu. Zapoznasz się z nim TUTAJ. W tamtym artykule przedstawiłem jednak minimalną wersję procedury uzyskania decyzji na budowę. Można powiedzieć iż była ona dla prostych obiektów budowlanych takich jak domy jednorodzinne gdzie nie ma faktycznie dużej ilości formalności. Oczywiście określenie iż nie ma dużej liczby formalności to takie porównanie w przypadku do innych inwestycji:) Bo tak czy inaczej jest tego trochę. Dziś opiszę w punktach ile jest formalności przy większych inwestycjach oraz ile dokumentów należy załatwić.

PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Opiszę poniżej cały przebieg ile jest dokumentów do załatwienia. Pamiętaj iż niektóre inwestycje mogą wymagać mniej dokumentów a niektóre bardzo skomplikowane więcej. Każdy przypadek należy zatem rozpatrzyć indywidualnie. Procedura opisuje również budowę lub rozbudowę w przypadku istniejącego obiektu na działce.

 1. wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Pozyskanie wszelkiej dostępnej dokumentacji archiwalnej dotyczącej Obiektu istniejącego lub działki budowlanej.
 3. Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej obiektu
 4. Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obiektu
 5. Zatwierdzenie programu funkcjonalnego
 6. Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku MPZP)
 7. Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego
 8. Mapa do celów projektowych.
 9. inwentaryzacji zieleni (drzew i krzewów) – wycięcie i przesadzenie drzew i krzewów
 10. badania geotechniczne
 11. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 12. wnioski o ustaleniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej elektrotechnicznej, wod-kan
 13. Wydanie warunków zapewnienia odbioru i utylizacji odpadów
 14. odstępstwa od stosowania obowiązującego przepisu prawa w dokumentacji projektowej
 15. przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt budowlany (gdy jest wymagane)
 16. Wytyczne projektanta na temat planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
 17. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 18. „pozwolenie wodnoprawne”
 19. „pozwolenie konserwatorskie”.
 20. Wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi publicznej na teren inwestycji
 21. Pozyskanie uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia terenu przez urząd ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji)
 22. badania archeologicznych
 23. Opracowanie projektu budowlanego (z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami)
 24. decyzja o pozwoleniu na budowę.

 

WNIOSKI

Jak widzicie jest tego trochę. Dużo osób myśli iż postawienie dużego budynku wielorodzinnego to prosta sprawa. Niestety wcale tak nie jest! Po drodze dodatkowo natrafiamy na szereg trudności. Wszystkie te koszty muszą być wliczone w późniejszą sprzedaż mieszkań przyszłym nabywcą.

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:Designed by evening_tao / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!