Prosta i nowoczesna forma – dom na Gubałówce

Już od pewnego czasu po głowie chodził mi zamysł dodania pewnych inspiracji na swoim blogu. Sam opracowując projekty przeglądam wiele ciekawych stron w poszukiwaniu rozwiązań architektonicznych jak i technicznych.

Poszukiwania te dają mi dużą dawkę inspiracji do tworzenia ciekawych rozwiązań.

Dziś chciałbym podzielić się ciekawym domkiem powstałym na Gubałówce w Zakopanem. Projekt opracowany przez biuro projektowe  Karpiel & Steindel.

CZYTAJ WIĘCEJCzym jest oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Cześć ! Zawsze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub też przy zgłaszaniu zamierzonych robót budowlanych pojawia się konieczność złożenia magicznego dokumentu jakim jest oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dziś opiszę co to za dokument i kto może go uzupełnić:)

Wzór wniosku jest dostępny w:

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Jak widać powyższe rozporządzenie określa jeszcze kilka dodatkowych wniosków. Nie jest to jednak temat na dzisiejszy wpis.

Poniżej zamieszczam do pobrania gotowy wniosek:

CZYTAJ WIĘCEJZmiana dachu – jakie pozwolenia i czy projekt jest potrzebny?

Cześć ! Dziś zajmiemy się zmianą pokrycia dachowego. Wpis dotyczy po części poprzedniego wpisu dotyczącego: Zmiany sposobu użytkowania, a to dlatego iż często zmieniając dach osoby decydują się na zagospodarowanie poddasza. Ale o tym przeczytasz w poprzednim wpisie. Dziś zajmiemy się samą wymianą pokrycia dachowego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne.

Najpierw rozdzielmy prace jakie chcecie wykonać przy zmianie pokrycia dachowego.

Omówmy zakres robót z tym związanych gdyż jest to podstawa do stwierdzenia jakie dokumenty są potrzebne.

Zacznijmy od podstaw. Wymiana samego pokrycia dachowego, bez jakichkolwiek ingerencji w konstrukcję obiektu, bez dodawania okien połaciowych wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie.

CZYTAJ WIĘCEJZmiana sposobu użytkowania – czym jest i jak ją przeprowadzić

Bywają sytuację gdy po wybudowaniu obiektu budowlanego np. domu jednorodzinnego chcemy zmienić jego przeznaczenie. Chcemy użytkować go w inny sposób niż dotychczas, czyli dokonać zmiany sposobu użytkowania. Sytuacja podobna może mieć miejsce kupując obiekt budowlany, który również chcemy użytkować w inny niż dotychczasowy sposób.

Powyżej opisane to zmiana sposobu użytkowania. Dziś przekonamy się kiedy występuje oraz jak przeprowadzić taki proces. Zapraszam do lektury.

Na początku wyjaśnimy sobie czym jest zmiana sposobu użytkowania.

Polskie prawo budowlane nie określa kompletnego spisu kiedy taka zmiana występuje, a jedynie podaje najczęściej występujące przypadki. Zgodnie z art. 71 przez zmianę sposobu użytkowania w szczególności należy rozumieć:

„podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”;

Z powyższego można wywnioskować iż nie każda zmiana rodzaju prowadzonej działalności, lub sposobu użytkowania obiektu będzie rodzić konsekwencję zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania odpowiedniemu organowi.

Podjęcie decyzji o konieczności zgłoszenia ww. zmiany do organów administracji publicznej poprzedzone powinno być przeanalizowaniem odpowiednio każdej sytuacji.

Pamiętajmy iż zmiana sposobu użytkowania to nie tylko zmiana funkcji budynku lub jego części.

CZYTAJ WIĘCEJSamowola budowlana – co grozi za nielegalną budowę

Cześć! Dziś  chcę Wam przekazać kilka informacji dotyczących budowy bez pozwolenia na budowę. Jakie konsekwencje są z tym związane? Czego możemy się spodziewać?

Oprócz oczywistych kwestii związanych z brakiem projektu jakim są błędy na budowie, brak możliwości przewidzenia zagrożeń podczas budowy oraz jej planowania, braku zestawień materiałów i można tak wymieniać bez końca oczywistym faktem braku pozwolenia na budowę są kary jakie nakłada za taką czynność polskie prawo na inwestora.

Zacznijmy zatem od konsekwencji samowoli budowlanej.

Czym jest samowola budowlana? W polskim prawie brak definicji takiego pojęcia jednak łatwo określić iż jest to prowadzenie robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pamiętajcie iż ustawa jasno określa, iż pod pojęciem roboty budowlane należy rozumieć: przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, remont.

Jeżeli zatem budujecie obiekt budowlany, który nie spełnia powyższego to jest to właśnie samowola budowlana.

Organem odpowiedzialnym za stwierdzenie czy popełniono samowolę budowlaną czy też nie jest Nadzór Budowlany odpowiedzialny za dany teren administracyjny.

Konsekwencją popełnienia samowoli może być kara finansowa, ograniczenie lub pozbawienie wolności nawet do dwóch lat!

Ciekawostka: czym różni się „ograniczenie wolności” od „pozbawienia wolności”?

CZYTAJ WIĘCEJ