Wzmianki w księdze wieczystej – czym są i czy zwracać na nie uwagę?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:
– Wstęp
– Czym jest wzmianka
– Czy martwić się wzmiankami
– Wnioski

WSTĘP
Księga wieczysta według Wikipedii to: rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.
Więcej o księgach wieczystych pisałem w tym wpisie: Księga wieczysta – czym jest i co się z niej dowiemy.
CZYM JEST WZMIANKA
Ze wzmianką możesz się spotkać w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest znalezienie jej w przeglądaniu księgi wieczystej interesującej Cię nieruchomości. Innym dokumentem w

CZYTAJ WIĘCEJMniejsza powierzchnia mieszkania – czy stanowi wadę przedmiotu odbioru?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Czy można odmówić odbioru mieszkania gdy ma mniejszą powierzchnię?

– Niedozwolone postanowienia umowne

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! Dzisiaj Ci opowiem trochę o samej powierzchni mieszkania. O tym kiedy możesz odmówić podpisania protokołu zdawczo odbiorczego mieszkania pisałem w tym wpisie. Dziś odniesiemy się do samej powierzchni. Zapraszam do lektury.

CZY MOŻNA ODMÓWIĆ ODBIORU MIESZKANIA GDY MA MNIEJSZĄ POWIERZCHNIĘ?

Często zdarza się iż w umowie mamy inną powierzchnię a w rzeczywistości inną. Czasami większą a czasami mniejszą. Poniżej omówię te dwa przypadki.

CZYTAJ WIĘCEJKiedy możesz odmówić obioru mieszkania od dewelopera

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Kiedy następuje odbiór mieszkania

– Kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie postaram Ci omówić kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania od dewelopera. O tym co sprawdzić podczas odbioru mieszkania omawiałem w tym wpisie. Zobaczysz tam również jakie skutki rodzi odbiór mieszkania z wadami.

KIEDY NASTĘPUJE ODBIÓR MIESZKANIA

Odbiór lokalu czy to mieszkalnego czy też użytkowego lub lokalu usługowego następuje przed umową przenoszącą własność, która to może być podpisana po formalnym zakończeniu budowy.

CZYTAJ WIĘCEJEgzekucja komornicza z nieruchomości

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Z jakich nieruchomości może być prowadzona egzekucja komornicza

– Kiedy następuje wszczęcie egzekucji

– Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego

– Skutki zajęcia nieruchomości

– Egzekucja na nieruchomości a majątek wspólny

– Jak wygląda oszacowanie oraz opis nieruchomości

– Sprzedaż nieruchomości w czasie trwania egzekucji

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! Każdy kupujący nieruchomość lub osoba posiadająca nieruchomość zawsze obawia się różnego typy zobowiązań wobec osób trzecich. Obawy są proste… ludzie boją się stracić swojej nieruchomości. Zobacz jak wygląda proces egzekucji z nieruchomości. Pamiętaj iż jest do długo oraz skomplikowany przebieg. W artykule postanowiłem nakreślić ten temat. Jeżeli masz więcej pytań lub problemów zapraszam do kontaktu.

 

Z JAKICH NIERUCHOMOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Egzekucja komornicza może być prowadzona we wszystkich typach nieruchomości do których posiadasz prawo własności, lub prawo użytkowania wieczystego lub jakiekolwiek inne prawa rzeczowe. Może być również prowadzona do ułamkowej części nieruchomości.

Egzekucja komornicza może być również prowadzona w trybie uproszczonym. Tryb taki można zastosować tylko i wyłącznie do

CZYTAJ WIĘCEJRękojmia na mieszkanie deweloperskie – co to jest i jak z niej korzystać

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Rękojmia – czy jest obowiązkowa

– Kiedy rozpoczyna się bieg rękojmi

– Okres trwania rękojmi

– Jakie usterki zawarte są pod pojęciem rękojmi

– Co możesz żądać z tytułu rękojmi

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć:) W tym wpisie postaram Ci się opisać czym jest rękojmia na nieruchomość. Ile czasu obowiązuje oraz kiedy możesz z niej skorzystać. Pamiętaj iż rękojmia to nie gwarancja. O gwarancji przeczytasz tutaj.

 

RĘKOJMIA – CZY JEST OBOWIĄZKOWA

Z mocy prawa wynika jednoznacznie iż rękojmia jest obowiązkowa. Nie może tutaj być inaczej np. z powodu zapisów iż rękojmia nie obowiązuje. Nie jest również potrzebna żadna umowa z tytułu rękojmi w przeciwieństwie do gwarancji. Okres rękojmi na nieruchomości wynosił 3 lata. Okres ten zmienił się z dniem 25 grudnia 2014r. Od tego czasu obowiązuje 5 letni okres rękojmi!

Zaznaczę również iż rękojmia obowiązuje nie tylko na mieszkania z rynku pierwotnego ale również z rynku wtórnego. Jednak w przypadku sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego można wyłączyć taką odpowiedzialność odpowiednio formułując umowę. Wyłączenie tej odpowiedzialności nie jest możliwe gdy podczas sprzedaży jedna lub więcej ze stron jest przedsiębiorcą.

CZYTAJ WIĘCEJGwarancja na mieszkanie – czy jest obowiązkowa?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Gwarancja – czy jest obowiązkowa

– Udzielenie gwarancji – co w niej jest zawarte

– Jak wygląda dokument gwarancyjny

– Jakie korzyści dla nabywcy wynikają z udzielenia gwarancji

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie postaram Ci wytłumaczyć pojęcie gwarancji na zakupione mieszkanie. Pamiętaj iż gwarancja to nie jest rękojmia. Są to dwa różne pojęcia, które kryją różne rzeczy pod sobą. O rękojmi napiszę w osobnym wpisie.

UWAGA: Pamiętaj iż rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia. Nabywca decyduje z jakiego tytułu wnosi roszczenie do dewelopera. Czy to z tytułu gwarancyjnego czy też z rękojmi. Jak już zgłosisz jakąś usterkę i wybierzesz z jakiej formy wynika (rękojmia czy gwarancja) to będzie to obowiązywać do końca istnienia zgłoszonej wady. Należy zatem przemyśleć co jest bardziej opłacalne dla nabywcy. Czyli z jakiego tytułu wystąpić z opisywaniem szkody do dewelopera.

 

GWARANCJA CZY JEST OBOWIĄZKOWA?

Udzielenie gwarancji na zakupioną nieruchomość reguluje kodeks cywilny a dokładnie art. 577-581. Gwarancja udzielana jest dobrowolnie co świadczy o tym iż nie jest ona obowiązkowa. W przeciwieństwie do rękojmi – ale o tym w osobnym wpisie. Deweloper nie ma zatemobowiązku udzielać gwarancji. Jeżeli deweloper jest pewny jakości sprzedawanej nieruchomości nie powinien mieć problemu z udzieleniem takiej gwarancji. Nabywca, który posiada udzieloną gwarancję ma dodatkowe zabezpieczenie podczas pojawienia się jakichkolwiek wad na nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJ