Kiedy możesz odmówić obioru mieszkania od dewelopera

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Kiedy następuje odbiór mieszkania

– Kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie postaram Ci omówić kiedy możesz odmówić odbioru mieszkania od dewelopera. O tym co sprawdzić podczas odbioru mieszkania omawiałem w tym wpisie. Zobaczysz tam również jakie skutki rodzi odbiór mieszkania z wadami.

KIEDY NASTĘPUJE ODBIÓR MIESZKANIA

Odbiór lokalu czy to mieszkalnego czy też użytkowego lub lokalu usługowego następuje przed umową przenoszącą własność, która to może być podpisana po formalnym zakończeniu budowy.

CZYTAJ WIĘCEJEgzekucja komornicza z nieruchomości

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Z jakich nieruchomości może być prowadzona egzekucja komornicza

– Kiedy następuje wszczęcie egzekucji

– Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego

– Skutki zajęcia nieruchomości

– Egzekucja na nieruchomości a majątek wspólny

– Jak wygląda oszacowanie oraz opis nieruchomości

– Sprzedaż nieruchomości w czasie trwania egzekucji

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! Każdy kupujący nieruchomość lub osoba posiadająca nieruchomość zawsze obawia się różnego typy zobowiązań wobec osób trzecich. Obawy są proste… ludzie boją się stracić swojej nieruchomości. Zobacz jak wygląda proces egzekucji z nieruchomości. Pamiętaj iż jest do długo oraz skomplikowany przebieg. W artykule postanowiłem nakreślić ten temat. Jeżeli masz więcej pytań lub problemów zapraszam do kontaktu.

 

Z JAKICH NIERUCHOMOŚCI MOŻE BYĆ PROWADZONA EGZEKUCJA KOMORNICZA

Egzekucja komornicza może być prowadzona we wszystkich typach nieruchomości do których posiadasz prawo własności, lub prawo użytkowania wieczystego lub jakiekolwiek inne prawa rzeczowe. Może być również prowadzona do ułamkowej części nieruchomości.

Egzekucja komornicza może być również prowadzona w trybie uproszczonym. Tryb taki można zastosować tylko i wyłącznie do

CZYTAJ WIĘCEJRękojmia na mieszkanie deweloperskie – co to jest i jak z niej korzystać

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Rękojmia – czy jest obowiązkowa

– Kiedy rozpoczyna się bieg rękojmi

– Okres trwania rękojmi

– Jakie usterki zawarte są pod pojęciem rękojmi

– Co możesz żądać z tytułu rękojmi

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć:) W tym wpisie postaram Ci się opisać czym jest rękojmia na nieruchomość. Ile czasu obowiązuje oraz kiedy możesz z niej skorzystać. Pamiętaj iż rękojmia to nie gwarancja. O gwarancji przeczytasz tutaj.

 

RĘKOJMIA – CZY JEST OBOWIĄZKOWA

Z mocy prawa wynika jednoznacznie iż rękojmia jest obowiązkowa. Nie może tutaj być inaczej np. z powodu zapisów iż rękojmia nie obowiązuje. Nie jest również potrzebna żadna umowa z tytułu rękojmi w przeciwieństwie do gwarancji. Okres rękojmi na nieruchomości wynosił 3 lata. Okres ten zmienił się z dniem 25 grudnia 2014r. Od tego czasu obowiązuje 5 letni okres rękojmi!

Zaznaczę również iż rękojmia obowiązuje nie tylko na mieszkania z rynku pierwotnego ale również z rynku wtórnego. Jednak w przypadku sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego można wyłączyć taką odpowiedzialność odpowiednio formułując umowę. Wyłączenie tej odpowiedzialności nie jest możliwe gdy podczas sprzedaży jedna lub więcej ze stron jest przedsiębiorcą.

CZYTAJ WIĘCEJGwarancja na mieszkanie – czy jest obowiązkowa?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Gwarancja – czy jest obowiązkowa

– Udzielenie gwarancji – co w niej jest zawarte

– Jak wygląda dokument gwarancyjny

– Jakie korzyści dla nabywcy wynikają z udzielenia gwarancji

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie postaram Ci wytłumaczyć pojęcie gwarancji na zakupione mieszkanie. Pamiętaj iż gwarancja to nie jest rękojmia. Są to dwa różne pojęcia, które kryją różne rzeczy pod sobą. O rękojmi napiszę w osobnym wpisie.

UWAGA: Pamiętaj iż rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia. Nabywca decyduje z jakiego tytułu wnosi roszczenie do dewelopera. Czy to z tytułu gwarancyjnego czy też z rękojmi. Jak już zgłosisz jakąś usterkę i wybierzesz z jakiej formy wynika (rękojmia czy gwarancja) to będzie to obowiązywać do końca istnienia zgłoszonej wady. Należy zatem przemyśleć co jest bardziej opłacalne dla nabywcy. Czyli z jakiego tytułu wystąpić z opisywaniem szkody do dewelopera.

 

GWARANCJA CZY JEST OBOWIĄZKOWA?

Udzielenie gwarancji na zakupioną nieruchomość reguluje kodeks cywilny a dokładnie art. 577-581. Gwarancja udzielana jest dobrowolnie co świadczy o tym iż nie jest ona obowiązkowa. W przeciwieństwie do rękojmi – ale o tym w osobnym wpisie. Deweloper nie ma zatemobowiązku udzielać gwarancji. Jeżeli deweloper jest pewny jakości sprzedawanej nieruchomości nie powinien mieć problemu z udzieleniem takiej gwarancji. Nabywca, który posiada udzieloną gwarancję ma dodatkowe zabezpieczenie podczas pojawienia się jakichkolwiek wad na nieruchomości.

CZYTAJ WIĘCEJBłędy poznawcze przy zakupie mieszkania

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:
– Wstęp
– Co to jest błąd poznawczy?
– Najczęstsze błędy poznawcze podczas zakupu
– Wnioski

WSTĘP
Hej:) Podczas sprzedaży mieszkań oraz w wielu przeprowadzonych rozmowach dostrzegłem coś co świadczy o złym podejściu do zakupu przez wielu nabywców. Oczywiście zdarza się iż nie zawsze ale jednak chciałbym poruszyć ten temat aby każdy przemyślał swoją decyzję:) Chciałbym abyś przeczytał ten wpis i jeszcze raz zastanowił się nad swoją decyzją. Każdy z Nas podejmuje złe decyzje i tego nie da się uniknąć. Jednak czasami zakup nieruchomości oraz jej wybór wydaje mi się bardzo nie przemyślany przez nabywców.
CO TO JEST BŁĄD POZNAWCZY
Sam tytuł wpisu odnosi się do błędu poznawczego. Czym on zatem jest? Definicja tego błędu z wikipedi brzmi następująco z ang. ( cognitive bias): ” ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania)”.

CZYTAJ WIĘCEJLogoterma – zasady działania wraz z instrukcją użytkowania

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Możliwości sterowania

– Sterowanie ogrzewaniem tylko zaworami przy grzejnikach

– Sterowanie ogrzewaniem termostatem oraz głowicami przy grzejnikach

– Uwagi

WSTĘP

Witam. Wpis powstał z przyczyn braku zrozumienia zasad funkcjonowania oraz sposobu obsługi logotermy. Wpis dla wszystkich mieszkańców w Krakowie przy ul. Danka:) Oczywiście jeżeli inne osoby mają podobny system w swoim budynku również zapraszam do zapoznania się z wpisem. Miłej lektury

 

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

Logoterma wraz z termostatem znajdującym się na mieszkaniu oferuje nam dwa rodzaje sterowania. Może odbywać się to bez użycia termostatu znajdującego się na mieszkaniu. W tym wypadku w ogóle nie używamy termostatu na mieszkaniu. Nie ważne jak go ustawimy czy to za 0 czy 30 stopni nie ma on żadnego wpływu na ogrzewanie. Ciepła woda cały czas znajduje się w instalacji i dopływa do grzejników. Sterujemy wtedy tylko zaworami znajdującymi się przy grzejnikach! Aby włączyć wtedy ogrzewanie na całym mieszkaniu musimy wszystkie grzejniki załączyć. W drugą stroną wszystkie głowice termostatyczne na grzejnikach wyłączamy.

CZYTAJ WIĘCEJ