opłata planistyczna

Opłata adiacencka a renta planistyczna – co to jest i jakie są różnice?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Opłata adiacencka

– Renta planistyczna

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! Dziś opowiem o opłatach związanych z wartością gruntu. Bardzo często zdarza się iż osoby mylą pojęcie opłaty adiacenckiej z rentą planistyczną. Stosują te pojęcia na zmianę. Opłaty dotyczą jednak całkiem różnych kwestii. Zapoznaj się zatem w jakim przypadku jaka opłata będzie Ciebie dotyczyć.

Oba przypadki mają wspólny mianownik. Dotyczą bowiem one opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości na wskutek działania organów administracji publicznej.

Opłaty te są związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez organy administracji za działania jakie poczyniły aby wartość nieruchomości wzrosła. Ustawodawca przewidział tylko dwie możliwości kiedy urzędy mogą domagać się takiej rekompensaty. Poniżej zapoznasz się szczegółowo czego dotyczą:) Zapraszam do lektury:)

OPŁATA ADIACENCKA

Zajmiemy się teraz opisem pierwszej sytuacji.

Ustawodawca przewidział możliwość pobierania opłaty adiacenckiej w trzech sytuacjach:

– w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej (drogi oraz przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne) z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, lub
– w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, lub
– w związku z podziałem nieruchomości.

Powyżej opisałem trzy różne typy w których może wystąpić konieczność nałożenia opłaty adiacenckiej. W każdym z tych przypadków sytuacja wygląda inaczej. Zawsze jednak jest mianownik wspólny. W każdym z tych przypadków urząd może nałożyć konieczność uiszczenia takiej opłaty. Wysokość opłaty jest ułamkiem kwoty o jaką wzrosła wartość nieruchomości.

Wysokość opłaty adiacenckiej ustala urząd gminy w uchwale.

Czy urząd ma obowiązek nałożenia opłaty adiacenckiej? Przepisy w wielu swoich stwierdzeniach używają pojęcia iż  „może nałożyć”. Jak w nich wynika niby organ nie a obowiązku nakładania powyższej opłaty jednak jej nienałożenie powoduje iż zachowanie organu administracji jest przejawem niegospodarności.

Najczęściej zatem opłata powyższa jest nakładana na właściciela nieruchomości.

 

RENTA PLANISTYCZNA

Opłata planistyczna jest zwana również rentą planistyczną. Z opłatą tą podobnie jak w przypadku powyżej związana jest ona ze wzrostem wartości nieruchomości. Przypadek jednak z jakiego wzrosła wartość nieruchomości jest inny niż powyżej. W przypadku renty planistycznej wzrost wartości nieruchomości następuje na wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli zatem działka była rolna a w nowo powstały planie zagospodarowania widnieje jako działka budowlana to ewidentnie nastąpił wzrost wartości nieruchomości.

PAMIĘTAJ: opłata planistyczna może być nałożona na właściciela nieruchomości tylko w przypadku sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli działka została przekwalifikowana tak że wzrosła jej wartość ale nie jest sprzedawana to nie będzie konieczności płacić renty planistycznej. Dodatkowo wymóg ten również staje się nie prawomocny po upływie 5 lat od przekształcenia. Jeżeli zatem działka została przekształcona ale jej sprzedaż dokonywana będzie po upływie 5 lat to również nie ma konieczności uiszczania renty planistycznej.

Wysokość renty planistycznej ustalana jest przez organ gminy. Może ona zawierać się w przedziale od 0 do 30% od wzrostu wartości nieruchomości. Pamiętaj iż wartość równa zeru również może być uznana jako nieprawidłowe gospodarowanie przez gminę. Zatem zawsze jakaś wartość będzie powyżej tej wartości.

Z doświadczenia wiem iż w przypadku atrakcyjnych lokalizacji wysokość ta zawsze zawiera się w wysokości 30%. Gdy tereny są mniej atrakcyjne to gminy często ustalają wartość na przedział między 15 a 20%.

 

WNIOSKI

Mam nadzieję, że wytłumaczyłem podstawową różnicę pomiędzy opłatą adiacencką a rentą planistyczną. Masz może jakieś pytania? Sugestie. Napisz do mnie lub zostaw komentarz:)

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:Designed by jcomp / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *