Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Cześć! Prawdopodobnie zastanawiałeś się co się dzieje gdy podpiszesz umowę deweloperską, czy będziesz mógł odstąpić od takiej umowy, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Zaraz Ci szybko opiszę cały proces i wyjaśnię, kiedy można odstąpić od umowy. Jeżeli po przeczytaniu tekstu coś jest nie jasne lub niezrozumiałe napisz do mnie, postaram się pomóc Zapraszam do lektury.

W tym wpisie dowiesz się o:

– Kiedy możesz odstąpić od umowy deweloperskiej

– Co się stanie z Twoim kapitałem

– Skutki odstąpienia od umowy przez dewelopera

– Zgodne odstąpienie od umowy przed Ciebie i Dewelopera

Kiedy możesz odstąpić od umowy? Prawo przewiduje iż od czasu podpisania umowy z deweloperem masz 30 dni na odstąpienie od umowy deweloperskiej. Poniżej przedstawiam powody przez, które możesz tego dokonać:

– jeżeli Twoja umowa nie zawiera elementów, które są wymagane przez ustawę. Co jest wymagane przez ustawę możesz przeczytać tutaj: UMOWA DEWELOPERSKA – co musi zawierać i co z niej wynika;

– Twoja umowa jest niezgodna z prospektem

informacyjnym, który otrzymałeś lub załącznikach do niego chyba, że te zmiany są wyraźnie podkreślone w umowie;

– deweloper nie doręczył Ci prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;

– informacje, które są zawarte w prospekcie informacyjnym lub załącznikach do niego na podstawie których zawarto umowę deweloperską są niezgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień podpisania umowy deweloperskiej

– jeżeli prospekt informacyjny nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego, który to jest załącznikiem do umowy deweloperskiej

– w przypadku gdy deweloper nie przeniesie prawa własności na Ciebie w terminie określonym w umowie deweloperskiej

To co powyżej napisałem są to przypadki wskazane w ustawie w art. 29 ustawy i masz wtedy prawo odstąpić od umowy deweloperskiej.

Co z Twoimi pieniędzmi? Pewnie się nad tym zastanawiasz iż wpłacisz pieniądze coś pójdzie nie tak i je stracisz. Nie martw się! Po odstąpieniu od umowy deweloperskiej na wskutek okoliczności, które opisałem Ci powyżej bank niezwłocznie wypłaci Ci środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym, które Ci przysługują – stanie się to zaraz po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Pamiętaj iż w przypadkach, które opisałem Ci powyżej w umowie nie może znajdować się żadne zastrzeżenie, że będziesz mógł odstąpić od umowy za jakąkolwiek zapłatą pieniędzy.

W sytuacji gdy odstępujesz od umowy deweloperskiej jest ona uznana za niezawartą! Nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Ty jak i deweloper jesteście zobowiązani do zwrócenia sobie tego co sobie świadczyliście nawzajem. Nie jesteś również zobowiązany do poniesienia opłat wynikających z postanowień umowy – nie możesz płacić żadnych kar umownych i jakichkolwiek innych.

Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej powinno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W oświadczeniu musi być również zawarta Twoja zgoda na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.

Podsumowując: nie możesz być obciążony żadnymi kosztami związanymi z odstąpieniem od umowy a bank niezwłocznie powinien wypłacić Ci środki zgromadzone na rachunku powierniczym.

Co w przypadku gdy odstąpienie od umowy jest złożone przez dewelopera? Deweloper również dysponuje ustawowym prawem do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

– Jeżeli nie spełnisz na rzecz dewelopera świadczeń pieniężnych do których się zobowiązałeś, chodzi o wysokość wpłat oraz ich terminy. Deweloper musi Ci wysłać wezwanie do uiszczenia zaległości i w terminie 30 dni od otrzymania przez Ciebie wezwania dopiero ma takie prawo. Chyba, że niespełnienie świadczeń jest spowodowane dla Ciebie działaniem siły wyższejJ Termin jak to w polskim prawie bywa… nie jest jednoznaczny i różne rzeczy można pod to podciągnąćJ Na pewno oglądanie meczu nie jest siłą wyższąJ Śmierć lub inne przypadki życiowe jak najbardziej się do tego kwalifikują!!

– Jeżenie nie stawisz się na odbiór lokalu mieszkalnego czy też domu jednorodzinnego lub na podpisaniu ostatecznego aktu notarialnego przeniesienia własności. Jednak Deweloper musi Cię wezwać dwukrotnie w odstępie minimum 60 dni. Wezwanie musi być pisemne. Chyba, że również zaistniałą siła wyższa.

Co gdy zgodnie Ty i Deweloper chcecie odstąpić od umowy? Taki przypadek również jest możliwy. W takiej sytuacji obie strony czyli Ty i Deweloper musicie złożyć do banku zgodne oświadczenie woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Na tej podstawie bank wypłaca środki w nominalnej wysokości zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Pamiętaj, że w tej sytuacji podział środków powinien być ustalony przez obie strony umowy i obie strony powinny taki podział zaakceptować! Deweloper przed podpisaniem umowy deweloperskiej nie może w niej zawrzeć takiej informacji jak mają być takie środki w przyszłości podzielone bo są to indywidualne ustalenia.

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!