Najczęstsze błędy podczas budowy domu

Osoby budujące dom coraz częściej pragną zaoszczędzić część pieniędzy na niektóre prace budowlane. Budowa wówczas trwa tzw. systemem gospodarczym. Jeżeli znamy się na sztuce budowlanej, nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Przedstawimy dziś kilka błędów najczęściej popełnianych przez osoby z brakiem doświadczenia.

Pamiętajmy, iż wszelkie prace konstrukcyjne ulegające zakryciu np. zbrojenie fundamentów, powinny być odebrane przez kierownika budowy. Powinien on mieć niezbędne uprawnienia oraz opłacone składki za przynależność do odpowiedniej izby. Różnie jednak bywa i niektóre prace zostają niedopilnowane.

Pamiętajmy, iż lokalizację budynku na działce określa geodeta. Wyznacza on niezbędne do tego celu osie budynku oraz inne pomocnicze punkty. Nie możemy tego zmieniać w późniejszym czasie. Dużo niedoświadczonych osób ma problem z określeniem lub nawet nie widzą, czy geodeta wyznaczył im oś ściany, czy może lico wewnętrzne, czy zewnętrzne.

Planując budowę, chce jak najszybciej ją rozpocząć i zakończyć. Panując wykop pod fundamenty, musimy to wykonać w takim czasie, aby możliwe było od razu ich zabetonowanie. Duża część osób pozostawia wykop pod fundamenty na zimę. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Powoduje ona zawilgocenie gruntu oraz jego rozprężenie spowodowane minusowymi temperaturami. Taki stan rzeczy powoduje, iż grunt pod fundament jest luźny i nieubity.

Brak odpowiedniego zakotwienia prętów zbrojeniowych. Wykonując zbrojenie, czy to fundamentów, czy też innych elementów konstrukcyjnych jak schody, czy płyta stropowa natkniemy się na problem zbyt krótkich prętów zbrojeniowych. Nie można ich układać na zakład „jak się podoba”. Warunki zakotwienia prętów, ich zakłady oraz inne wymagania szczegółowo opisane są w polskich normach budowlanych, oraz eurokodach. Długości zakotwienia wynikają z szeregu opcji np. rodzaju betonu, średnicy zbrojenia, strefy przenoszenia obciążeń. Takie kwestie powinny być uzgodnione z projektantem lub kierownikiem budowy.

Wykonując strop, wykonujemy pod niego szalunek wraz z pionowymi słupkami, które go podtrzymują. Szalunku takiego nie możemy za wcześnie rozebrać. Pamiętajmy, iż beton pełną swoją wytrzymałość osiąga po upływie 28 dni. Przedwczesne rozebranie szalunku może spowodować ugięcie płyty stropowej. Dodatkowo podpór takich nie powinnyśmy pozostawiać na zimę na gruncie. Może się okazać, iż rozprężająca się woda uniesie podpory ku górze.

Opisując prace związane z zalewaniem fundamentów, stropów, schodów wiele osób nie ma pojęcia o dokładnym zagęszczeniu mieszanki betonowej. Brak wykonania zagęszczenia powoduje podstanie pustek powietrznych w szalunku. Element konstrukcyjny wówczas nie osiąga swojej pełnej nośności i może ulec przedwczesnemu zniszczeniu. Dodatkowo brak otulenia prętów zbrojeniowych powoduje ich korozję.

Podczas murowania ścian również popełniamy wiele błędów. Do najważniejszych oraz najczęściej występujących zaliczyć można brak przewiązania poszczególnych warstw elementów murowych. Pamiętać należy ich pionowe spoiny, powinny iść na mijankę co każdą kolejną warstwę.

Murując ściany działowe, pamiętać również należy, iż powinny one być zakotwione do ścian, do których je dostawiamy. Muszą być połączone, stosując odpowiednie gniazda lub poprzez łączniki mechaniczne.

Ściany działowe powinny również być zdylatowane pomiędzy stropem. Nie może on się opierać bezpośrednio na ścianach działowych, gdyż jego ugięcia mogą powodować pękanie ścian.

Bardzo ważnym elementem jest stosowanie również odpowiednich izolacji. Pamiętać należy, iż zawsze należy oddzielić izolacją procesy mokre od suchych. Sytuacja taka ma miejsce podczas oparcia murłaty na wieńcu. W mieszance betonowej mamy zawartą wodę. Drewno natomiast jest materiałem suchym i takie powinno pozostać.

Nie są to wszelkie błędy, jednak występują one bardzo często. Dlatego pamiętajmy o nich podczas budowy domu. Dodatkowo miejmy świadomość, iż nie możemy wprowadzać zmian istotnych do projektu budowlanego. Każdą zmianę powinniśmy uzgodnić z projektantem oraz kierownikiem budowy. Powinny one również być opisane w dzienniku budowy.

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:Designed by rawpixel.com / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!