Czy można grillować na balkonie – co na to prawo i jak sobie z tym poradzić?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– WSTĘP

– Wyjaśnienie pojęć z tekstu

– Grillowanie a przepisy prawa

– Uchwała w sprawie zakazu grillowania na balkonie lub w ogródku

– Regularne grillowanie i upomnienia Zarządcy

– Immisja

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! Sezon grillowy się zaczyna! Właściciele domów jednorodzinnych z ogródkiem nie mają z tym problemu ale co w przypadku gdy mieszkasz w bloku? Czy w takim przypadku możesz urządzić sobie grilla bez żadnych konsekwencji? Czy ktoś może Ci tego zakazać? Co może Ci grozić? Zapraszam do lektury:)

WYJAŚNIENIE POJĘĆ Z TEKSTU

IMMISJA – działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Wyróżnia się:

– immisję pośrednią (dźwięk, cień), materialną (zapach, dźwięk) i niematerialną (wpływają na odczucia sąsiada np. gromadzenie materiałów wybuchowych)

– immisję bezpośrednią (np. porzucenie nieczystości).

Immisja niematerialna – to immisja oddziałująca na sferę psychiki właściciela nieruchomości sąsiedniej (przykładowo organizowanie spotkań osób uzależnionych od środków odurzających w lokalu sąsiednim). W orzecznictwie SN ugruntowane jest stanowisko, że właściciel może dochodzić ochrony przed immisjami tego typu w trybie art. 23 i 24 kc czyli w trybie ochrony dóbr osobistych oraz z art. 222 kc w zw z art. 144 kc.

Immisje bezpośrednie materialne wiążą się z umyślnym działaniem właściciela nieruchomości dokonującego immisji, przykładowo mogą polegać na celowym skierowaniu wody deszczowej lub nieczystości na grunt sąsiedni. Przy immisjach bezpośrednich właścicielowi służy ochrona na zasadzie art. 140 kc (ochrona prawa własności), a nie 144 kc (roszczenie o zaprzestanie immisji przekraczających zwykłą miarę).

LOKAL MIESZKALNY – trwale wydzielony fragment nieruchomości – budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby (najczęściej rodziny). Składa się przeważnie z kilku pokojów, kuchni, łazienki z ubikacją oraz korytarza.

GRILL – urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych wykorzystujące do tego celu źródło ciepła umieszczone bezpośrednio pod rusztem.

 

GRILLOWANIE A PRZEPISY PRAWA

Nie wiem czy wiesz ale obecnie w polskim prawie nie ma przepisów, które chroniłyby Cię – jako sąsiada osoby grillującej przed takim zachowaniem czy też przed każdym członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Polskie prawo nic o tym nie mówi.

Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej jednak zakazują grillowania w regulaminie wspólnoty. Jeśli w regulaminie wspólnoty widnieje zapis mówiący o zakazie grillowania możesz upomnieć swojego sąsiada. Co dalej po upomnieniu? Czytaj dalej:)

Jeszcze nadmienię iż:

W 2005 roku Sąd Apelacyjny powołując się na art. 144 Kodeksu Cywilnego orzekł, że: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, co oznacza, że grillowanie jest czynnością, za którą grozi mandat.

Co na to Straż pożarna?

Aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczącej zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.

Jednak przypadki znane Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówią: używanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.

 

UCHWAŁA W SPRAWIE ZAKAZU GRILLOWANIA NA BALKONIE LUB W OGRÓDKU

Wspólnota może oczywiście podjąć stosowną uchwałę w sprawie zakazu grillowania na balkonie. Uchwała ta jednak moim zdaniem nie może być prawomocna i można ją zaskarżyć do sądu. Nie można bowiem ingerować w indywidualne prawo własności. Balkon stanowi integralną część mieszkania.

Co w przypadku gdy wspólnota uchwali taką uchwałę a Ty nie będziesz jej przestrzegał?

W takim przypadku sąsiedzi mogą zawiadomić zarządcę nieruchomości o złamaniu regulaminu wspólnoty, który to zobowiązałeś się przestrzegać. Jeżeli jest to pojedyncze ostrzeżenie raczej nic nie może Ci grozić i nic się nie stanie. Ale co w innym przypadku?

REGULARNE GRILLOWANIE I UPOMNIENIA ZARZDCY

Jeżeli już sąsiedzi zgłosili iż łamiesz regulamin wspólnoty oraz otrzymujesz ciągłe upomnienia od Zarządcy nieruchomości iż go nie przestrzegasz to w skrajnym przypadku może być to przyczyną o wystawienie mieszkania do sprzedaży w drodze licytacji komorniczej. W oparciu o art. 16 ustawy o lokalach.

Oczywiście późniejsze kwestie wyjaśnia Sąd. I nie jesteśmy w stanie ocenić jaką decyzję podejmie. Jednak moim zdaniem ciężko aby nakazał pozbawienia nieruchomości z powodu grillowania na balkonie.

IMMISJA

Na początku wyjaśniłem co to słowo oznacza. Zapach grillowanego mięsa jak najbardziej pod immisję podlega czyli oddziałuje na sąsiednie nieruchomości. Jednak powiedzmy sobie szczerze iż jest to sprawa ciężka do udowodnienia.

WNIOSKI

Jak widzisz sprawa z pozoru prosta może okazać się bardzo skomplikowana ze względu na brak szczegółowych przepisów.
Warto jednak pamiętać iż wszystko zależy od porozumienia z sąsiadem. Jeżeli jednorazowy grill na jakiś czas mu nie przeszkadza i sam lubi sobie takiego urządzić to nie powinno być problemu. Problem pojawi się gdy sąsiad nie lubi grillowania i zacznie zgłaszać sprawy Zarządcy.

Jeżeli znasz przypadki z tym związane oraz jak zakończyły się takie sprawy podziel się w komentarzu swoją wiedzą:)

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!