Mniejsza powierzchnia mieszkania – czy stanowi wadę przedmiotu odbioru?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Czy można odmówić odbioru mieszkania gdy ma mniejszą powierzchnię?

– Niedozwolone postanowienia umowne

– Wnioski

 

WSTĘP

Cześć! Dzisiaj Ci opowiem trochę o samej powierzchni mieszkania. O tym kiedy możesz odmówić podpisania protokołu zdawczo odbiorczego mieszkania pisałem w tym wpisie. Dziś odniesiemy się do samej powierzchni. Zapraszam do lektury.

CZY MOŻNA ODMÓWIĆ ODBIORU MIESZKANIA GDY MA MNIEJSZĄ POWIERZCHNIĘ?

Często zdarza się iż w umowie mamy inną powierzchnię a w rzeczywistości inną. Czasami większą a czasami mniejszą. Poniżej omówię te dwa przypadki.

 

Co jeżeli powierzchnia odbieranego mieszkania jest mniejsza niż ta zawarta w umowie deweloperskiej? Prawny punkt widzenia określa to jako wadę przedmiotu umowy. W takim przypadku nabywca może skorzystać z przepisów kodeksu cywilnego: art. 556-576. Wada fizyczna rzeczy w tym przypadku polega na niezgodności powierzchni użytkowej z tą zapisaną w umowie. W tej sytuacji nabywca może skorzystać z roszczeń określonych w kodeksie cywilnym: art. 560-561.

Roszczeniami tymi są:   

– obniżenie ceny

– odstąpienie od umowy

– naprawa przedmiotu umowy

– wymiana przedmiotu umowy na nowy

Pamiętaj iż jako nabywca możesz skorzystać tylko z jednego roszczenia. Czyli masz cztery do wyboru:) Nie łączą się w pary:) Specyfikacja tej wady (mniejszej powierzchni) w praktyce uprawnia Cię jako nabywcę tylko do jednego roszczenia – obniżenia ceny. Inne roszczenia w tym przypadku nie mogą mieć zastosowania. Gdyż naprawa przedmiotu umowy jest zbyt kosztowna lub w ogóle niemożliwa do wykonania. Nawet gdybyś zgłosił takie żądanie to deweloper odmówi jego wykonaniu na podstawie art. 560 par.2 oraz art. 561 par.3 Kodeksu cywilnego.

Dlaczego nie możesz skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy? Oczywiście gdyby powierzchnia miała różnicę np. 5% to prawdopodobnie było by to możliwe. Same różnice w powierzchni wynikają jasno z norm budowlanych. W praktyce różnice 2-3% są po prostu akceptowalne. Aby odstąpić od umowy wada musi mieć charakter istotny. Różnica powierzchni mogła by być traktowana jako istotna ale jedynie  przypadku gdyby była większa niż ta wynikająca z norm i przepisów budowlanych.

Jeżeli jesteś nabywcą powinieneś złożyć do dewelopera oświadczenie o obniżeniu ceny. Obniżenie powinno być proporcjonalne do obniżenia powierzchni mieszkania. Jeżeli deweloper nie odpowie na Twoje oświadczenie w terminie 14 dni to uważa się, że oświadczenie to uwzględnił.

Co w przypadku gdy powierzchnia mieszkania jest większa od tej zawartej w umowie? Czy jako nabywca powinieneś dopłacić do ceny mieszkania? Żadne przepisy tego nie regulują i przyjmuje się iż nie ma takiego obowiązku. Oczywiście jeżeli nie jest tak zapisane w umowie. Jeżeli jednak znalazł by się taki zapis w umowie, który określałby iż powinieneś dopłacić do ceny zakupu to powinna być również zawarta możliwość odstąpienia od umowy w takim przypadku.

 

NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE

Często w umowach znajdziemy zapis iż powierzchnia mieszkania może się różnić np. o 3%. Dodatkowo towarzyszy temu informacją iż w takim przypadku cena nie ulewa zmianie. Dopiero w przypadku gdy różnica powierzchni będzie większa od 2 % należy uwzględnić rozliczenie ceny z wyniki zmiany powierzchni. Takie zapisy w umowie traktowane są jako niedozwolone postanowienia umowne! Powierzchnia mieszkania jest czynnikiem cenotwórczym! Zmiana powierzchni mieszkania wynikająca z pomierzonej powierzchni a tej zawartej w umowie powinna zatem być rozliczona.

UWAGA: WEDŁUG UOKiK stwierdzono iż: dozwolony jest zapis aby nie rozliczać powierzchni jeżeli różnica nie jest większa niż 2%. Gdy ta różnica jest większa musi dojść do rozliczenia się między stronami.

Za klauzule niedozwolone mogą być traktowane zapisy, które:

  • nie przewidują rozliczenia się z konsumentem, gdy zaistniała różnica w powierzchni lokalu,

  • nie przyznają konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, jeżeli cena lokalu wzrosła.

Powyższe wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego o klauzulach niedozwolonych (art. 3851 – art. 3854 k.c.). Przypomnieć jednak należy, że aby dany zapis umowny mógł być uznany za niedozwolony spełniać musi łącznie kilka warunków:

  • brak indywidualnego uzgodnienia danego postanowienia przez strony,

  • dane postanowienie kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i przez to rażąco narusza jego interesy,

  • oceniana klauzula nie dotyczy głównych świadczeń stron, takich jak cena lub wynagrodzenie, jeżeli zostały jednoznacznie sformułowane w umowie.

Warto pamiętać o tym, że ustawa deweloperska nakazuje aby w treści umowy deweloperskiej wskazano wprost sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Nie wskazuje przy tym wprost konkretnego sposobu pomiaru.

Co ciekawe z ustawy Prawo budowlane wynika jednak, że deweloper (inwestor) zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych dokonanych przy zastosowaniu Polskie Normy PN ISO 9836:1997.

Warto zatem sprawdzić zapisy umowy deweloperskiej, różnica w powierzchni lokalu może bowiem wynikać także z zastosowania różnych sposobów jej pomiaru. Aby uniknąć sporów z deweloperem należy zadbać o to, aby w umowie posłużono się taką samą normą, jak wymaga tego prawo budowlane. Względnie wprowadzono zapisy rozstrzygające problem mogących powstać różnic pomiarowych.

 
WNIOSKI

Mam nadzieję iż rozjaśniłem Ci trochę problem wynikający z powierzchni zawartej w umowie a tej pomierzonej po wybudowaniu budynku. Pamiętaj, że zawsze powierzchnia będzie się minimalnie różnić i należy podejść do sytuacji z dystansem. Często wymiary podaje się w stanie surowym bez tynków a nawet jeżeli są podane z tynkami przyjmuje się ich normową grubość. Nie ma możliwości iż budynek co do milimetra będzie wybudowany zgodnie z projektem. Zawsze są minimalne różnice. Zatem zanim zaczniesz dochodzić swoich roszczeń pomyśl racjonalnie o tym problemie:)

Jeżeli brakuje informacji lub masz pytanie zostaw komentarz:)

Zdjęcia pochodzą ze strony

 Designed by Evening_Tao / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!