Mieszkanie dla Młodych – rynek wtórny i pierwotny – warunki 2015

 

Cześć! Każdy z Nas chce zaoszczędzić jak najwięcej i wybudować dom lub kupić mieszczanie po okazyjnej cenie. W tym wpisie opowiem Ci o programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych). Mam nadzieję, że Ci to rozjaśni sytuację i dowiesz się wiele praktycznych rzeczy. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania do mnie napisz do mnie.

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ:

– Czym jest program MDM

– Jakie warunki trzeba spełnić

– Jakie może być dofinansowanie

– Przykłady – w liczbach dla lepszego zrozumienia

– Zwrot dofinansowania

– Czy starczy pieniędzy dla wszystkich

– Moja opinia o programie MDM

Czym jest program MDM?

Mieszkanie dla Młodych jest zastępcą cieszącego się kiedyś programu Rodzina Na Swoim, który miał pewne wady. Mianowicie program Rodzina Na Swoim obejmował tylko mieszkania z rynku pierwotnego (deweloperskie) oraz były wprowadzone limity ceny metra kwadratowego, gdzie to w dużych miastach ciężko było się zmieścić w tej kwocie więc wybór przez nasz mieszkania był ograniczony. A wiadomo iż liczba inwestycji poza dużymi aglomeracjami jest znacząco mniejsza. Obecnie program Mieszkanie Dla Młodych jest bardziej dostępny, obejmuje mieszkania z rynku wtórnego jak i pierwotnego za co wielki plus. Im więcej potomków tym większa dopłata. W najlepszych warunkach suma dopłat może wynieść 1/3 wartości mieszkania! Przeanalizuj zatem swoją sytuację Jest się o co starać

W skrócie MDM to program gdzie Państwo dopłaca (wysokość dopłat opiszę poniżej) do pewną wartość nieruchomości którą kupujesz. Oczywiście nieruchomość musi spełniać określone warunki, zakup musi być finansowany kredytem. Nie możesz również spłacić wcześniej kredytu. Jeżeli to zrobisz w przeciągu 5 lat od podpisania umowy czeka Cię kara. Jest to ograniczenie, które uważam za słuszne bo program ma wspierać rodziny, które faktycznie nie posiadają dużej ilości kapitału a chcą posiadać własne cztery kąty.  Środki od Państwa mają zastępować lub uzupełniać wkład własny, który to rośnie z roku na rok.

Obecnie wkład własny to:

2015 – 10% wartości nieruchomości

2016 – 15% wartości nieruchomości

2017 – 20% wartości nieruchomości

Jeżeli w Twojej rodzinie pojawi się trzecie dziecko możesz liczyć na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Dodatkowo jeżeli zaczynasz budowę własnego mieszkania (czy to dom jednorodzinny czy lokal mieszkalny) możesz liczyć na częściowy zwrot VAT za materiały budowlane.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunków jest kilka. Dotyczą one trzech grup: kredytu, osób chcących skorzystać z programu oraz kupowanej nieruchomości. Poniżej opiszę po kolei wszystkie

Warunki dla osób ubiegających się o skorzystanie z programu MDM:

Na czas pisania artykułu z programu MdM mogą skorzystać osoby:

 

Samotne (single)

Pary – kiedyś nie możliwe teraz tak

Małżeństwa – bez dzieci jak i z dziećmi

Osoby samotnie wychowujące dzieci – dotyczy to rodziców jak i opiekunów prawnych

Osoby, które są w związku małżeńskim ale wychowują dzieci samotnie – drugi małżonek jednak albo odbywa karę pozbawienia wolności lub został pozbawiony praw rodzicielskich. No chyba, że przytrafiło mu się jedno i drugieJ

Jak sama nazwa programu wskazuje z programu mogą skorzystać osoby których wiek nie przekracza 35 lat. W przypadku małżeństw wiek dotyczy młodszego z współmałżonków. Jeżeli natomiast rodzina wychowuje co najmniej trójkę dzieci to ograniczenie wiekowe nie obowiązuje. Możesz mieć nawet 120 latJ Więc jeżeli nie spełniasz wymogów wiekowych pomyśl o „dorobieniu” członka rodzinyJ. Musisz oczywiście posiadać zdolność kredytową.

Ustawa mówi również iż kupowany przez Ciebie dom czy to mieszkanie musi służyć na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – nie możesz go zatem wynajmować przez okres 5 lat od podpisania umowy. Musi to być również Twój pierwszy dom czy lokal mieszkalny. Jeżeli posiadasz lub posiadałeś (czyli byłeś właścicielem) mieszkania czy domu to nie możesz skorzystać z programu.

Reasumując: Nie możesz skorzystać z programu MdM jeżeli:

– byłeś właścicielem domu lub lokalu mieszkalnego

– przysługuje Ci spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego

– jeżeli byłeś lub jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku – w przypadku zniesienia współwłasności Twój udział musi obejmować co najmniej jeden lokal mieszkalny

UWAGA: powyższe obostrzenia nie dotyczą rodzin i osób które wychowują co najmniej trójkę dzieci. Czyli nawet mając dwójkę dzieci i mieszkanie w przypadku gdy pojawi się nowy potomek w rodzinie to masz możliwość wymiany mieszkania na większe. Jest to jedyny taki przypadek gdzie będąc właścicielem domu lub mieszkania możesz skorzystać z programu MdM.

Wymagania dotyczące nieruchomości, którą chcesz zakupić:

Pamiętaj: nieruchomość możesz kupić od dowolnej osoby lub podmiotu: dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej, osoby fizycznej, firmy a nawet z licytacji komorniczej! Może to być rynek pierwotny jak i wtórny. Zakup musi jednak być finansowany kredytem bankowym!

Ustawa określa również wielkość domu lub lokalu mieszkalnego oraz cenę. Jeżeli Twoja nieruchomość przekracza poniższe powierzchnie to tracisz możliwość skorzystania z programu MdM.

Poniższe powierzchnie dotyczą powierzchni użytkowej!

Dom jednorodzinny:

– 100 m2

– 110 m– w przypadku gdy posiadasz minimum trójkę dzieci

Lokal mieszkalny:

– 75 m2

– 85 m– w przypadku gdy posiadasz minimum trójkę dzieci

Najtrudniejszym warunkiem do spełnienia jest cena za 1m2 – musi się ona mieścić w limitach przyznanych w programie Mieszkanie Dla Młodych!

Limity te oblicza Bank Gospodarstwa Krajowego i są aktualizowane co kwartał. Limity Bank określa w następujący sposób:

– Bank na samym początku określa: średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych czyli maksymalną referencyjną cenę metra kwadratowego do otrzymania dopłaty. Nie piszę tutaj ile on wynosi bo ta kwota zmienia się co kwartał. Można ją sprawdzić na stronie www.bgk.pl

– W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego bak daje limit ceny jako 110% referencyjnej ceny metra kwadratowego.

– W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego bak daje limit ceny jako 90% referencyjnej ceny metra kwadratowego.

Wymagania odnośnie kredytu:

Ustawa narzuca Ci również jakie wymagania musi spełniać sam kredyt aby starać się o udział w programie MdM. Kryteria te wymieniłem poniżej:

– kredyt musi być przeznaczony na zakup mieszkania lub domu o parametrach takich jak opisuje program MdM

– Kwota kredytu musi wynosić co najmniej 50% ceny nieruchomości

– Okres spłaty kredytu to minimum 15 lat

– Kredyt musi być zaciągnięty w polskiej walucie czyli złotówkiJ

Pamiętaj, że obecnie jeżeli nie masz sam zdolności kredytowej to możesz się wspomóc pomocą innej osoby, która przystąpi z Tobą do takiego kredytu. Współkredytobiorca nie musi być Ci osobą bliską, co jest nowością w programie. Daje to możliwość brania kredytu przez pary, które formalnie nie są małżeństwem. I teraz żart iż w małżeństwie obietnica: „i kredyt Nas nie rozłączy” traci sensJ

Jakie może być dofinansowanie?

Jeżeli spełniasz powyższe warunki może już zagościć uśmiech na Twej twarzy. Teraz postaram się przybliżyć Ci jak obliczyć wartość dofinansowania o które możesz się starać. Do obliczenia wielkości dofinansowania ważne są dwa parametry.

Powierzchnia mieszkania – dwa przypadki:

– jeżeli Twoje mieszkanie, które chcesz zakupić jest mniejsze niż 50 m kw. To do obliczenia kwoty dofinansowania bierzesz faktyczną powierzchnię mieszkania. Czyli jeżeli Twoje mieszkanie czy to dom, który chcesz zakupić ma np. 45 m kw. To do obliczenia kwoty dofinansowania bierzesz faktycznie 45 m kw.

– jeżeli Twoje mieszkanie lub dom jest większe od 50 m kw. To do obliczeń kwoty dofinansowania przyjmujesz 50 m kw. Czyli jeżeli Twoje mieszkanie lub dom, które chcesz zakupić będzie mieć 64 czy to 65 czy 87 m kw. To do obliczenia dofinansowania przyjmujesz metraż 50 m kw.

Jak to w tej ustawie jest „bogaci w dzieci” czyli tacy co mają ich przynajmniej trójkę stanowią wyjątek. Nie przyjmuje się jak napisałem powyżej 50 m kw., lecz 65 m kw.

Kolejnym parametrem branym pod uwagę jest mnożnik procentowy. Aktualnie ustawa mnożnik ten określa w następujący sposób:

– 10% w przypadku singli i małżeństw bez dzieci

– 15% w przypadku osób i małżeństw wychowujących jedno dziecko

– 20% w przypadku osób i małżeństw wychowujących dwójkę dzieci

– 30% w przypadku osób i małżeństw wychowujących troje lub więcej dzieci

Wzór do wyliczenia dofinansowania jest taki:

KWOTA DOFINANSOWANIA = mnożnik procentowy x wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 x mnożnik metrażowy

Poniżej dla lepszego zobrazowania sytuacji zamieszczę kilka przykładów tak abyś lepiej mógł zrozumieć sam mechanizm. Do przykładów przyjmuję wskaźnik przeliczeniowy (przyjmuję wartość orientacyjną dla większych miast z Polski) – 5750zł – pamiętaj że aktualne wskaźniki przeliczeniowe znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl

Przykłady – w liczbach dla lepszego zrozumienia

1)

Rodzina z jednym dzieckiem, zakup z rynku wtórnego, wielkość mieszkania: 72 m kw., cena mieszkania: 350 tys. Zł.

W tym przypadku cena za m kw kupowanego mieszkania wynosi: 350 tys / 72 m kw = 4861,10zł a więc mieści się w limicie, który dla rynku wtórnego wynosi: 0,9 x 5750zł = 5175zł. Mamy jedno dziecko w przykładzie i mieszkanie większe niż 50m kw a więc do obliczeń przyjmujemy 50m kw.

Dofinansowanie:

5750zł x 50m kw x 15% (jedno dziecko) = 43 125zł

Dofinansowanie wynosi 12,32 % kwoty zakupu mieszkania!

Zwrot dofinansowania

Generalnie nie zwraca się kwoty dofinansowania z programu MdM. Są jednak wyjątki! Będziesz musiał zwrócić część uzyskanej kwoty finansowania w przypadku gdy w przeciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania zrobisz jednej z poniższych kroków:

– dokonasz zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania

– wynajmiesz lub użyczysz mieszkanie innej osobie

– dokonasz zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób, który uniemożliwi Ci zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, np. przerobisz je na lokal usługowyJ

– jeżeli uzyskasz prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Wyjątkiem jest uzyskanie tych praw w drodze spadku.
Obliczenie części zwracanej kwoty dofinansowania jest wykonywane w zależności od długości okresu korzystania z uzyskanego dofinansowania w okresie wymienionych powyżej 5 lat.
Ustawa nowelizująca program MDM rozszerzyła katalog sytuacji, które skutkują zwrotem dofinansowania, jeśli wystąpi wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w celu nabycia mieszkania:

– w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, będziesz zobowiązany do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania;

– w przypadku spłaty przed dniem nabycia mieszkania całości kredytu bądź spłaty przewyższającej 50% ceny zakupu mieszkania bądź wkładu budowlanego, będziesz zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania wkładu własnego.

 

Czy starczy pieniędzy dla wszystkich

Prawdopodobnie zastanawiasz się nad tym. Coś co jest atrakcyjne i jest aż tyle pieniędzy na to? Budżet na dopłaty jest przewidziany już na kilka lat do przodu:

– W 2014 była to kwota 600 mln zł

– W 2015 r. jest to 715 mln zł.

– W 2016 r. ma to być 730 mln zł.

– W 2017 r. ma to być 746 mln zł.

– W 2018 r. ma to być 762 mln zł.

Nadmienię iż w 2014 roku wykorzystano 34,5% założonego budżetu, natomiast w połowie 2015 roku wykorzystano już połowę założonego budżetu. Zainteresowanie więc programem jest olbrzymie. Obecnie założone kwoty dofinansowania starczają na pokrycie potrzeb. Ale co będzie w przyszłości? Może się okazać, że niestety nie dla wszystkich starczy pieniędzy. Może więc trzeba przemyśleć sytuację aby później nie żałować, że się nie spróbowałoJ

Moja opinia o programie MDM

Co ja myślę na temat programu MdM? Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób chcących odkryć swoje miejsce. W grę wchodzą duże kwoty a więc możesz sporo zaoszczędzić. Należy podejść jednak z rozwagą i przemyśleć decyzję. Pamiętaj, że raz podjęta w tym przypadku jest już na długi okres czasu. Znam przypadki gdzie to młodzi ludzie planujący dopiero małżeństwo i bez dzieci kupowali na kredyt mieszkanie na swojego ojca. Dlaczego? Ponieważ planowali w przyszłości założyć rodzinę mieć minimum jedno dziecko i nie chcieli zamykać sobie drogi aby skorzystać w przyszłości z programu MdM. Jest to super rozwiązanie dla osób naprawdę nie posiadających wielkich pokładów gotówki. Przemyśl więc swoją decyzję. Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy z chęcią Ci pomogę. Napisz do mnieJ

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!