Kupujesz mieszkanie z udziałem w użytkowaniu wieczystym?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Czym jest użytkowanie wieczyste

– Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania wieczystego

– Warunki umowy o użytkowanie wieczyste

– Opłaty za użytkowanie wieczyste

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć. Zawsze kupujące mieszkanie na początku zastanawiają się nad pewnymi kwestiami takimi jak: cena, wielkość mieszkania oraz jego lokalizacja. Dopiero po spełnieniu tych kryteriów zaczynając wchodzić w szczegóły inwestycji i bardziej badać różne jej kwestie prawne oraz techniczne. Dziś postaram się opisać trochę czym jest pewna własność jaką możesz nabyć – mieszkanie z udziałem w użytkowaniu wieczystym. O innych formach prawnych jakie możesz nabyć pisałem w tym wpisie: Kupujesz dom lub mieszkanie? Zobacz jakie formy własności możesz nabyć. Tam omówiłem mniej szczegółowo w ogóle jakie są dostępne formy własności jakie możesz zakupić. Dziś bardziej szczegółowo omówimy jedną z nich:)

 

CZYM JEST UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste jest to cywilno – prawna forma własności. Polega ona na oddaniu do użytkowania nieruchomości gruntowej osobie fizycznej lub prawnej. Nieruchomości oddawane w ten sposób do użytkowania są własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Pamiętaj iż użytkownik wieczysty nie jest właścicielem gruntu. Jest on zatem zobowiązany płacić za koszty jego użytkowania.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Należy tutaj pamiętać iż gruntem dysponujemy praktycznie w taki sposób jakbyśmy byli jego właścicielem. Możemy budować, sprzedawać, obciążać nieruchomość. Pamiętaj też o tym iż zawsze za użytkowanie wieczyste musisz płacić coroczne opłaty, które na pewno wpłyną na wysokość czynszu płaconego za użytkowanie nieruchomości. Jest to główny minus.

WARUNKI UMOWY O UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Umowa o użytkowanie wieczyste zawsze zawarta musi być w formie aktu notarialnego wraz z wpisem do księgi wieczystej. Umowę przeważnie podpisuje się na 99 lat. Może być również określony inny okres obowiązywania umowy nie może on być jednak krótszy niż 40 lat. Po upływie okresu użytkowania wieczystego użytkownik ma prawo żądać jego przedłużenia na następny okres. Właściciel może odmówić prawa użytkowania wieczystego tylko i wyłącznie ze względu na ważny interes społeczny.

Kolejnym ważnym zapisem w użytkowaniu wieczystym jest zapis mówiący o sposobie korzystania z gruntu. Korzystanie z gruntu w sposób sprzeczny z zapisami umowy może być przyczyną do rozwiązania takiej umowy przed okresem wygaśnięcia prawa użytkowania.

Dnia 29 lipca 2005r wprowadzono ustawę, która mówi o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Może tego dokonać dotychczasowy właściciel lub każdorazowy jego prawny następca. Oczywiście taki właściciel, który posiada wybudowany budynek na danym gruncie. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek administracyjny o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w praco własności. Wniosek składany jest do prezydenta miasta lub starosty.

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste jak wspomniałem wcześniej wiąże się z kosztami użytkowania gruntu. W przeciwieństwie do prawa własności gdzie kupujemy grunt i nie płacimy już nigdy więcej za ego użytkowanie gdyż jesteśmy właścicielami. Koszty w przypadku użytkowania wieczystego dzielimy na jednorazowe oraz coroczne. Opłata jednorazowa musi być uiszczona najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego. Jej wysokość wynika z warunków umowy. Musi ona jednak zawierać się w przedziale od 15 do 20 % wartości nieruchomości. Jest to kwota jednorazowa. Dodatkowo użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać opłaty okresowe – coroczne. Ich wysokość jest uzależniona od sposobu wykorzystania gruntu, czyli jego przeznaczenia.

Obecnie występują cztery stawki procentowe:

– 0,3 proc. ceny nieruchomości przeznaczonej na cele obronności, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną,
– 1 proc. ceny nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową,
– 2 proc. ceny nieruchomości przeznaczonej na działalność turystyczną,
– 3 proc. ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Pamiętaj iż opłaty za użytkowanie wieczyste często są podnoszone! Co wpływa na wysokość czynszu. Był czas iż wartość corocznych opłat była podwyższana o 1000% !! Wprowadzono później nowelizację do ustawy o gospodarce nieruchomościami aby zapobiec tak nadmiernym podwyżką. Mówi o tym  precyzyjnie art. 77 ust. 2a. Możesz sobie w nim przeczytać co określa. Napiszę Ci tylko tyle iż określa on iż w przypadku gdy wartość (podwyżka) przewyższy dwukrotność dotychczasowych opłat to musi ona być rozłożona na dwie równe raty. Płacone są one w dwóch kolejnych latach. Natomiast w trzecim roku opłata wzrośnie po poziomu kwoty wynikającej z podwyżki.

Użytkownik wieczysty może oczywiście na gruncie wybudować nieruchomość do której posiadać będzie pełne prawo. Może również dowolnie dysponować gruntem. Może on je sprzedać, obciążyć oraz zapisać w testamencie. Użytkownik wieczysty podlega jednak postępowaniu egzekucyjnemu oraz dziedziczeniu gdyż nie posiada pełnego prawa własności.
WNIOSKI

Mam nadzieję iż choć trochę nakreśliłem Ci o co chodzi w przypadku użytkowania wieczystego. Ogólnie budynki budowane są na takim prawie ze względu na dwie rzeczy. Pierwsza to obniżenie kwoty zakupu nieruchomości. Deweloper opłaca przeważnie tylko pierwszą opłatę za grunt natomiast pozostałe opłaty roczne rozbijane są już na poszczególnych właścicieli mieszkań. Inną opcją jest lokalizacja. Czasami zdarza się iż grunty w danej lokalizacji w ogóle nie są na sprzedaż jest tylko możliwe użytkowanie wieczyste. Pamiętaj iż jedynym minusem jest coroczna opłata za grunt. To może być minus. Jednak z drugiej strony jeżeli kupowałbyś nieruchomość na gruncie własnościowym na pewno cena jednostkowa była by wyższa właśnie za przedmiotowe prawo. Masz jakieś pytania lub coś jest nie jasne? Napisz do mnie lub zostaw komentarz:)

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!