Kto odpowiada za zepsuty grzejnik ? Nabywca czy deweloper?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Jaka część instalacji jest własnością nabywcy lokalu a jaka częścią wspólną?

– Usterka instalacji na mieszkaniu – kto za nią odpowiada?

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie chciałbym omówić kilka kwestii związanych z instalacją na mieszkaniu. Zdarzają się problemy po odbiorze mieszkania, nawet po roku czasu związane z instalacją centralnego ogrzewania. Przeważnie usterki takie zgłaszane są do dewelopera w celu ich usunięcia. Chciałbym opisać powyższą kwestię aby rozwiać kilka obowiązków.

JAKA CZĘŚĆ INSTALACJI JEST WŁASNOŚCIĄ NABYWCY MIESZKANIA A JAKA CZĘŚCIĄ WSPÓLNĄ?

To pierwsze pytanie na jakie należy sobie odpowiedzieć. Co jest własnością nabywcy mieszkania a co należy do części wspólnych? Otóż sprawy te zawsze były skomplikowane i niejednoznacznie opisane w przepisach prawnych. Spory o to toczyły się między zarządcą nieruchomości oraz właścicielem.

Sprawą zajął się Sąd i rozstrzygnął kwestie sporne.

Uznane zostało stanowisko iż instalacja do wodomierza czy też ciepłomierza, generalnie do licznika jaka przebiega przez budynek należy do części wspólnych nieruchomości. Natomiast instalacja jaka biegnie od licznika aż do samego mieszkania oraz rozprowadzenia powyższej instalacji na mieszkaniu należą do nabywcy i każdorazowego właściciela mieszkania.

Pogląd taki został ustalony na podstawie prawa własności lokali. Ustawa mówi iż rzecz, która służy do zaspokojenia potrzeb oraz do korzystania przez osoby nie będące własnością dlatego lokalu są częściami wspólnymi. Instalacja natomiast od licznika do lokalu i rozprowadzenia po samym lokalu służą do zaspokojenia potrzeb i do korzystania tylko i wyłącznie z właściciela danego lokalu i jest to jego własnością.
Pamiętaj zatem iż instalacja od licznika do Twojego lokalu jest Twoją własnością.

USTERKA INSTALACJI NA MIESZKANIU – KTO ZA NIĄ ODPOWIADAOdpowiedź na to pytanie wynika niejako z powyższego. Jeżeli jesteś właścicielem danej rzeczy niejako sam musisz pokryć koszty jej utrzymania oraz remontów i przeglądów oraz utrzymania w stanie niepogorszonym.

Oczywiste jest, że zgłoszenie typu: „nie grzeje grzejnik” jest na gwarancji. Ale samo zgłoszenie iż „pękła głowica” lub „zaczęło kapać z grzejnika” nie jest przedmiotem gwarancji. Są to sytuacje mechanicznego uszkodzenia lub wynikają z eksploatacji urządzeń i nie podlegają gwarancji. Dodatkowo często zdarzają się sytuacje iż grzejniki są zdemontowane pod malowanie lub ułożenie glazury. Wtedy traci się gwarancje na sam ich montaż. Może to wydawać się dziwną sytuacją ale jest ona jak najbardziej racjonalna. Za takie „złe dokręcenie” grzejnika po ponownym zamontowaniu powinna odpowiadać firma jaka wykonywała remont na danym mieszkaniu.

Sytuacja opisana powyżej znajduje zastosowanie w przypadku gdy każdy lokal mieszkalny posiada indywidualne opomiarowanie. Co w dzisiejszych realiach jest już raczej podstawą podczas zakupu mieszkania a nie dodatkiem.

Powyższe opisują wyroki Sądu:

W wyroku z dnia 19 lipca 2013 r. (sygn. akt: I ACa 222/13) warszawski Sąd Apelacyjny przedstawił pogląd, że „części instalacji znajdujące się za zaworem doprowadzającym media do danego lokalu nie stanowią elementu nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 ust. 2 u.w.l., bowiem od tego miejsca instalacja służy wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. ”

 

Sąd w swoich opiniach oparł się m.in. na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 28/06, OSNC z 2007 r. z. 3, poz. 40), w której wskazano, że w sytuacji, gdy brak „liczników pomiaru energii cieplnej umożliwiających pomiar energii cieplnej zużytej przez każdego z właścicieli poszczególnych lokali, cała instalacja cieplna, a więc oprzyrządowanie techniczne służące do ogrzewania poszczególnych lokali oraz całego budynku wyposażonego w jednolity system ogrzewania, jest urządzeniem niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali i jako takie stanowi przedmiot współwłasności przymusowej.”

Sąd Najwyższy wskazał zatem, że w rozstrzygnięciu kwestii granic nieruchomości wspólnej będzie w omawianym przypadku decydujące jest to czy zamontowano ciepłomierze.

W orzecznictwie można spotkać się również z interpretacją, która nie przesądza o prawie własności instalacji, ale odwołuj do konstrukcji umowy quoad usum.

 

O powyższym mówi orzeczenie Sądu Apelacyjnego z dnia 14 września 2012 roku (sygn. akt: I ACa 344/12), w którym Sąd ten przedstawił pogląd, że montaż podlicznika rejestrującego pobór energii cieplnej dostarczanej do lokalu prowadzi do określenia  sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej i w rezultacie podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na montaż takiego urządzenia następuje definitywne odłączenie instalacji zawartej w obrębie lokalu od części wspólnej.

 

WNIOSKI

Jak widzisz z powyższego wynika jasno iż za samą obsługę i bieżącą konserwację odpowiedzialny jest właściciel danego lokalu a nie sam deweloper. Chyba, ze inaczej zostało określone w samych warunkach gwarancji. Oczywiście grzejnik nie powinien cieknąć podczas odbioru nieruchomości. Wtedy należy potraktować to jako usterkę i powinien usunąć ją deweloper.

O odbiorach poczytasz TUTAJ:)

Miałeś może podobną sytuację? Lub coś jest niejasne? Zostaw komentarz lub napisz do mnie:)

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!