Gwarancja na mieszkanie – czy jest obowiązkowa?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Gwarancja – czy jest obowiązkowa

– Udzielenie gwarancji – co w niej jest zawarte

– Jak wygląda dokument gwarancyjny

– Jakie korzyści dla nabywcy wynikają z udzielenia gwarancji

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! W tym wpisie postaram Ci wytłumaczyć pojęcie gwarancji na zakupione mieszkanie. Pamiętaj iż gwarancja to nie jest rękojmia. Są to dwa różne pojęcia, które kryją różne rzeczy pod sobą. O rękojmi napiszę w osobnym wpisie.

UWAGA: Pamiętaj iż rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia. Nabywca decyduje z jakiego tytułu wnosi roszczenie do dewelopera. Czy to z tytułu gwarancyjnego czy też z rękojmi. Jak już zgłosisz jakąś usterkę i wybierzesz z jakiej formy wynika (rękojmia czy gwarancja) to będzie to obowiązywać do końca istnienia zgłoszonej wady. Należy zatem przemyśleć co jest bardziej opłacalne dla nabywcy. Czyli z jakiego tytułu wystąpić z opisywaniem szkody do dewelopera.

 

GWARANCJA CZY JEST OBOWIĄZKOWA?

Udzielenie gwarancji na zakupioną nieruchomość reguluje kodeks cywilny a dokładnie art. 577-581. Gwarancja udzielana jest dobrowolnie co świadczy o tym iż nie jest ona obowiązkowa. W przeciwieństwie do rękojmi – ale o tym w osobnym wpisie. Deweloper nie ma zatemobowiązku udzielać gwarancji. Jeżeli deweloper jest pewny jakości sprzedawanej nieruchomości nie powinien mieć problemu z udzieleniem takiej gwarancji. Nabywca, który posiada udzieloną gwarancję ma dodatkowe zabezpieczenie podczas pojawienia się jakichkolwiek wad na nieruchomości.

 

UDZIELENIE GWARANCJI – CO W NIEJ JEST ZAWARTE

Udzielenie gwarancji możliwe jest poprzez wydanie oświadczenia o udzieleniu gwarancji „oświadczenie gwarancyjne”. Najlepiej i najbezpieczniej aby było ono złożone w formie pisemnej. Powinno ono opisywać obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego w przypadku pojawienia się wad na zakupionym lokalu lub gdy lokal nie posiada parametrów opisanych w dokumencie gwarancyjnym. Dokument gwarancyjny powinien zostać przekazany nabywcy z chwilą wydania lokalu w posiadanie lub w przypadku sprzedaży tego lokalu (przeniesienie własności). Gwarancja taka daje zapewnienie iż w trakcie prawidłowego użytkowania lokalu pojawią się wady to muszą one zostać usunięte lub wymienione. Treść oświadczenia gwarancyjnego powinna zawierać terminy wykonania danych prac od chwili zgłoszenia. Gdy nie przewidziano terminów to usterki muszą być usunięte niezwłocznie. Nie później jednak niż 14 dni od chwili uznania przedmiotu gwarancyjnego. Jeżeli nie ustalono terminów trwania gwarancji to wynosi od 2 lata od chwili wydania lokalu. UWAGA: jeżeli lokal został wydany do dnia 25.12.2014r. i nie został ustalony termin gwarancji to wynosi on 1 rok. Więc czytając ten wpis i tak jest już po tym okresie gwarancyjnym:)

JAK WYGLĄDA DOKUMENT GWARANCYJNY

Jeżeli dokument gwarancyjny nie zawiera treści określających warunków gwarancji to stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Dokument gwarancyjny jest przygotowywany przez dewelopera. Powinien on zawierać takie rzeczy jak:

– obowiązki ciążące na osobie, która posiada roszczenia gwarancyjne

– zasady użytkowania lokalu (instrukcja użytkowania)

– termin na jaki została udzielona gwarancja

– opis procedury świadczenia gwarancyjnego

– kto wykonuje obowiązki wynikające z gwarancji

Zanim zatem zgłosisz rzecz, która w Twojej ocenie podlega gwarancji wcześniej zapoznaj się z dokumentem gwarancyjnym.

Pamiętaj iż niektóre elementy lokalu nie będą podlegać gwarancji. Są to przeważnie elementy mechaniczne, które po prostu podlegają zużyciu. Np. ciężko aby w skład gwarancji wchodziła regulacja okien. No chyba, że deweloper również weźmie tą kwestię na siebie i wpiszę ją do oświadczenia gwarancyjnego.

JAKIE KORZYŚCI DLA NABYWCY WYNIKAJĄ Z UDZIELENIA GWARANCJI

Pamiętaj iż sam zakup lokalu nie uprawnia Cię do roszczeń z tytułu gwarancji. Dokument taki jest zabezpieczeniem dla nabywcy, który jasno określa w jakich przypadkach możemy wystąpić z roszczeniem o usunięcie danej szkody. W oświadczeniu gwarancyjnym może się znaleźć o wiele więcej zagadnień niż przysługują z tytułu rękojmi. Należy zatem przed zakupem lokalu zapytać czy będzie wydany dany dokument a jeżeli tak to najlepiej zapoznać się z jego treścią. Wtedy świadomie masz pewność jakie usterki mogą zostać usunięte przez dewelopera na jego koszt.
WNIOSKI

Pamiętaj zatem o oświadczeniu gwarancyjnym. Zapytaj czy deweloper takie posiada i zapozna się z nim. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek będziesz miał możliwość ich naprawy na koszt dewelopera.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie zostaw komentarz:) Chętnie pomogę:)

 

 
Zdjęcia pochodzą ze strony:
Designed by starline / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!