Czy deweloper może narzucić administratora dla wspólnoty?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– WSTĘP

– Narzucenie zarządcy przez dewelopera

– Wnioski

 

WSTĘP

Dziś temat związany z zarządzaniem oraz administracją budynkiem:) W każdym nowo wybudowanym obiekcie znajdziemy zarządcę oraz administrację. Często jednak zdarza się iż zarządcę obiektu mamy z góry zarzuconego przed Dewelopera. Nie w tym wpisie jest mi oceniać czy to dobrze czy źle ale bardziej zależy mi na przedstawieniu jak to wygląda względem prawa i czy deweloper może narzucić Zarządcę nieruchomości. O tym poniżej:)

NARZUCENIE ZARZĄDCY PRZEZ DEWELOPERA

Deweloperzy nadal wprowadzają do swoich umów klauzule związane z narzuceniem przyszłym właścicielom Zarządcy nieruchomości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował bogaty zestaw klauzul niedozwolonych. Dokładnie takich jakich nie możemy stosować w umowach.

Już na samym wstępie możemy dostrzec kilka przykładów związanych z naszym tematem dotyczącym narzucenia Zarządcy oraz Administratora. Oto przykłady:

 

” strony umowy ustalają, iż w umowie ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego znajduje się zapis, że zarząd przedmiotową nieruchomością będzie sprawowany przez okres 5 lat przez Spółdzielnię lub firmę przez nią wskazaną (klauzula nr 2930)”;

 

” sprzedający zobowiązuje się odpłatnie prowadzić na koszt Kupującego zarząd i administrację przedmiotowej nieruchomości (budynku i gruntu), począwszy od dnia przekazania lokalu Kupującemu do użytkowania oraz przez okres 36 miesięcy od momentu ustanowienia odrębnej własności dla ostatniego lokalu mieszkalnego (klauzula nr 1642)” ;

 

” kupujący wyraża zgodę na to, aby Zarząd nieruchomością wspólną m.in. Budynkiem, powierzony był do 31.12.2012 r. TBS Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie albo innej osobie prawnej lub fizycznej, wskazanej przez Activ Investment (klauzula nr 1480)”;

 

Są to tylko przykłady jakie rzuciły się w oko jako klauzule niedozwolone. Wszystkie powyższe związane są z prawem własności. Uważane jest iż każdy najemca powinien dobrowolnie wyrazić zgodę i uczestniczyć w wyborze Zarządcy jak i administracji. Własność oznacza bowiem pełną swobodę decydowania o sposobie wykonywania danego prawa.

Jeżeli Zarządca oraz Administrator jest już wybrany i funkcjonuje na obiekcie można go zmienić w późniejszym czasie. Potrzebna jest wtedy przeprowadzenie stosownej uchwały dotyczącej zmiany Zarządu. Wypowiedzieć się musi ponad połowa mieszkańców. Aby uchwała przeszła musi być minimum 50% głosów. Po wyrażeniu chęci zmiany, zmiana taka musi być udokumentowana przed Notariuszem.

 

WNIOSKI

Jak widzisz często w umowach istnieją stwierdzenia jakie są traktowane jako klauzule niedozwolone. Często deweloperzy chcą zarządzać nieruchomością. Mają u temu kilka powodów. Po pierwsze profity pieniężne. Po drugie znają doskonale budynek. Mają stosowne gwarancje od wykonawców i są w stanie szybko poradzić sobie z zaistniałymi sytuacjami. Pamiętaj jednak, że profity finansowe pobierać będzie każda firma, która sprawować będzie Zarząd nad nieruchomością. Nie ważne czy firma będzie powiązana z deweloperem czy też nie. Wybór należy do Ciebie.

Masz pytania lub chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami? Zostaw komentarz:)

Zdjęcia pochodzę ze strony:Designed by Katemangostar / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!