Decyzja o warunkach zabudowy – kto i jak może ją uzyskać?

W TYM WPISIE DOWIESZ SIĘ O:

– Wstęp

– Czym jest decyzja o warunkach zabudowy

– Kto może uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

– Gdzie złożyć wniosek w wydanie decyzji

– Kiedy można otrzymać decyzję o warunkach zabudowy

– Wnioski

 

 

WSTĘP

Cześć! Dziś na temat decyzji o warunkach zabudowy. Dowiesz się czym jest oraz kto może ją uzyskać oraz kiedy można ją uzyskać. Decyzja poprzedza zawsze wykonanie projektu budowlanego dla danej nieruchomości. Zapoznaj się z artykułem jeżeli zamierzasz zakupić działkę pod budowę domu lub innego obiektu budowlanego.

 

CZYM JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Pierwszym pytaniem jest czym w ogóle jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzje zawsze wydaję się jeżeli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja jest integralną częścią do złożenia

wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku braku planu decyzja zastępuje zbiór informacji na temat nowo projektowanego budynku lub też o możliwościach przebudowy istniejących. Zawiera informację podobne jak w planie miejscowy.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzję o warunkach zabudowy może uzyskać każdy kto jest zainteresowany budową na danej nieruchomości. Pamiętaj iż decyzja nie jest tak obszerna jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest wydawana tylko i wyłącznie dla określonej lokalizacji.

Nie musisz być zatem właścicielem działki aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Np. chcesz zakupić daną nieruchomość która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ale nie wiesz czy będziesz mógł na niej coś wybudować. W takim właśnie przypadku możesz starać się uzyskać decyzję o warunkach zabudowy aby być pewnym czy będziesz w stanie postawić na danej działce swój wymarzony dom.

Pamiętaj również iż decyzja może być wydana kilka razy dla danej nieruchomości.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy składa się w odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego dla danego regionu. Wniosek składa się zatem u wójta lub burmistrza któremu podlega teren objęty wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

 

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana lub też nie. Może się okazać iż dla danego terenu nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Aby otrzymać taką decyzję nieruchomość musi spełniać pewne założenia. Poniżej spis tych założeń:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (warunku tego nie trzeba spełnić m.in. w przypadku zabudowy zagrodowej, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie);
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, z tym że warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Dodatkowo pamiętaj iż dla danego terenu nie może być uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

WNIOSKI

Mam nadzieję iż już wiesz kto i w jakiej sytuacji może uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz kiedy i do czego będzie Ci ona niezbędna.

Jeżeli coś jest niejasne lub masz pytania zostaw komentarz:) Lub napisz do mnie:)

Zdjęcia pochodzą ze strony:Designed by Pressfoto / Freepik

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, to zarejestruj się aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach.
Nie ujawnię nikomu twojego adresu.

Please wait...

Thank you for signup!